سید مهدی رحمتی در تمرینات استقلال بسیار آماده نشان داده و کادرفنی را برای لیگ هفدهم بسیار امیدوار کرده است