سید حسن نصرالله : یکی از سعودی‌ ها گفته که ما در پیروزی بر داعش شریکیم، باشه برادر! فقط یک عملیات که بودید را بگید، فقط بگید فرماندهانتون کجا بودن، سربازاتون کجا بودن؟!