. سپرده‌گذاران موسسات مالی در اعتراض به خشونت پلیس شعار می‌دهند “مرگ بر داعشی” . گزارش‌ها و تصاویر رسیده از ایران نشان می‌دهد که جمعی از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی #آرمان، #کاسپین و #پدیده شاندیز در محوطه مقابل ساختمان #مجلس ایران در تهران تجمع کرده‌ان