سند فروش زن برده در موصل از سوی #داعش /ایسنا✅ @khabar_fouri