. سلام صبحتون بخیر 🌦 و به زیبایی قطره های باران قلب تون به زلالی آب