سر پل ذهاب و تخریب ساختمان های مسکن مهر/شهروند/ فیلم های بیشتر از محل حادثه در کانال تلگرام شهروند دنبال کنید @shahrvand_newspaper