سخنگوی ثبت احوال کشور از پایان یافتن اعتبار کارت ملی تا پایان امسال خبر دادوی از مردم خواست در این مدت برای دریافت کارت هوشمند ملی اقدام کنندصرفاجهت اطلاع:t.me/joinchat/AAAAADusqB4mRm3mvPXhng