سخنرانی حسن روحانی (رئیس جمهور) در روز ۲۲ بهمن

22 بهمن سخنرانی حسن روحانی سخنرانی رئیس جمهور