سال ۸۵ سال نسبتا خوبی برای ضیغمی که تا آن زمان هیچ کدام از فیلم هایش اکران نشده بودند، بود. با اکران فیلمهای پارک وی و اخراجی ها بالاخره طلسم اکران نشدن فیلم های وی شکست


Warning: file_get_contents(http://suggestqueries.google.com/complete/search?output=firefox&client=firefox&hl=en-US&q=%D8%B3%D8%A7%D9%84+%DB%B8%DB%B5+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A7+%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B6%DB%8C%D8%BA%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%AA%D8%A7+%D8%A2%D9%86+%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%87%DB%8C%DA%86+%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%B2+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%8C+%D8%A8%D9%88%D8%AF.+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%D9%88%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87+%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%85+%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%88%DB%8C+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Reques in /home/unmjjjjr/public_html/wp-content/themes/fotoya.v3/functions.php on line 13