. سالن شهید افرآسیابی ورزشگاه شهید شیرودی ؛ مردمی که امشب را هم تصمیم گرفته اند بیرون از منازل سپری کنند/جزییات بیشتر همراه با تصاویر را در کانال تلگرام شهروند ببینید