سالانه ۵۵ هزار ایرانی به‌خاطر مصرف سیگار و قلیان می‌میرند! منبع : وزارت بهداشت@Kafiha