سازمان هواشناسی خوزستان:دمای استان خوزستان در سایه ۵۴ و در آفتاب ۶۵ درجه استصرفاجهت اطلاع:t.me/joinchat/AAAAADusqB4mRm3mvPXhng