/زهرا جعفرزاده- شهروند| تا همین الان شصت وشش نفر برای اهدای جسد اعلام آمادگی کرده‌اند و پانزده نفر هم رضایت محضری داده‌اند تا پس از مرگ، جسدشان به پزشکی قانونی اهدا شود. جسدها اهدا می‌شوند تا برای تحقیقات پزشکی و آموزش دانشجویان رشته‌های پزشکی، مورد

/زهرا جعفرزاده- شهروند| تا همین الان شصت وشش نفر برای اهدای جسد اعلام آمادگی کرده‌اند و پانزده نفر هم رضایت محضری داده‌اند تا پس از مرگ، جسدشان به پزشکی قانونی اهدا شود. جسدها اهدا می‌شوند تا برای تحقیقات پزشکی و آموزش دانشجویان رشته‌های پزشکی، مورد

عکس های پیشنهادی: