زندگی کردن نادرترین و نایاب ترین چیز در این دنیاست.اکثر مردم فقط وجود دارند فقط همین!Join → @Aparat_Tv