زنان امروز به استادیوم‌های ورزشی می‌روند، در کجا در عربستان سعودی، حالا چه با مردان خانواده چه بدون آنها!