روز گذشته ویدئویی منتشر شد که در آن آقای حسین نمازی معروف به #آقای_دوربینی توسط حجت الاسلام #قرائتی از جلسه اخراج شد. این عمل واکنش های زیادی در فضای مجازی در پی داشت