روزانه 27 هزار درخت قطع می‌ شوند تا فقط نیاز جهان به دستمال توالت تامین شود!#اجتماعی @AkhbareFori