رقابت های دو و میدانی قهرمانی آسیا؛حسن تفتیان با رکورد 10.25 ثانیه به عنوان قهرمانی دوی 100 متر دست یافت[email protected]_channel