#رفتار_باکلاس وقتی یه دل سیر با نامزدت حرف زدی بهتر و باکلاستر اینه که بعدش ازش تشکر کنی مثلا :ممنونم که گوش دادی حـــــالم خیلی بهتر شد ممنونم کمکم کردی که حرفم را بزنم@bakelasbashim