رسم زشت کردن عروس در بلغارستان. عروس رو زشت میکنن تا بعد عروسی ارایش رو پاک کرد داماد چهره ی واقعی رو ببینه بگه خداروشکر