راند آخر مسابقه دریفت کشورى امروز در پیست غدیر اهواز، فینال بین خوزستان (شهاب پیشانیدار) و مشهد (على جلالى) و در نهایت قهرمانى مقتدرانه خوزستان در این دوره از مسابقات