رئیس مجلس در نامه‌ای به دادستان کل کشور و نیروی انتظامی اعلام کرد الزامی برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی وجود ندارد /فارس✅ @khabar_fouri