ذکایی: هیچ درخواستی برای پخش دیدار پرسپولیس-استقلال به صدا و سیما داده نشده است.