. دیدار راسل رئیس باشگاه بارسا با شیمون پرز و نتانیاهو بارسا-یهودی فوتبال -سیاسی