دیدار خالد شفیعی با کارلوس کی روش در کره ┅┅┅┅➲ @Football120➯Join Us