دوچرخه سواران غرق در حاشیه‌ها!جباری و رحمتی از سوی منصوریان در فهرست مازاد قرار گرفته‌اند و او اعلام کرده نیازی به آنها ندارد!این دو بازیکن از حضور تمرینات این تیم هم منع شدند