دوربین نیکون متعلق به دان مک کالین (عکاس معروف جنگ) که سال ۱۹۶۸ میلادی در کامبوج هنگام تیراندازى یک تک تیرانداز مانع ازاصابت گلوله به او شد و جان این عکاس مطبوعاتی را نجات داد[email protected]