دلگیرم….

دلگیرم از این شهر سرد ، دلگیرم از تو ، دلگیرم از دنیا ، دلگیرم از خودم ، دلگیرم ازت ، دلگیرم از همه ، دلگیرم محمد رضا هدایتی ، دلگیرم از آدمها ، دلگیرم از ، دلگیرم خدا ، دلگیرم....

  1. liyana • ۲۸ اردیبهشت , ۱۳۹۵ #

    کاملا مشخصه ک کپی

عکس

افزوده شده به آلبوم

دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….

همچنین از hw8.asset.lenzor.com

دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….
دلگیرم….

پسند

عکس عکس عکس عکس عکس