دلت می‌خواست هزار میلیارد تومان داشته باشی؟ اگه داشتی باهاش چیکار می‌کردی؟ #چهارشنبه_سازی #ایلیا #پول_گنده