در ۱۰۷ تیراندازی گزارش شده در ۲۴ ساعت گذشته در ایالت های مختلف آمریکا دست کم ۴۷ نفر کشته و ۸۹ نفر زخمی شدند@akharinkhabar