در نسخه جدید اینستاگرام می توانید با ویدیو و بومرنگ به استوری ها پاسخ بدهید@AkhbareFori