. در سال‌های اخیر شماری از جوانان در #افغانستان به موسیقی #هیپ_هاپ، رقص و هنر #گرافیتی یا دیوارنگاری روی آورده‌اند و می‌خواهند پیام صلح و اتحاد را با یک زبان جدید و سرگرم‌کننده به دیگر جوانان برسانند. . #bbcpersian