در روز هوای پاک غلظت گردوغبار در اهواز به ۶۶ برابر حد مجاز رسید. ویدیوهای بیشتر مخاطبان از شهرهای مختلف را در تلگرام ما ببینید