در دیدار دیشب نیس فرانسه و آژاکس، ماریو بالوتلی و هم تیمی هاش با پیراهن های برای حمایت از عبدالحاک نوری به زمین بازی وارد شدند قوی بمان اپی┅┅┅┅➲ @Football120➯Join Us