در جلسه مشترک معاونت خدمات شهری شهرداری تهران و رئیس اورژانس کشور:استفاده از ظرفیت مجموعه شهرداری با همکاری اورژانس برای تسهیل در امدادرسانی هوایی روابط عمومی معاونت خدمات شهری@parsinehnews