در انتهای رسید خرید مغازه‌ای در تگزاس آمریکا نوشته: «ایران را بمباران کنید»!به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی، صاحب فروشگاه پس از دریافت تماس‌های متعدد، از مشتریان عذرخواهی کرده است[email protected]