در انتظار آمدن کسی بودن که می‌دانی نمی‌آید حماقت نیست، عشق است… #ناظم_حکمت