درگیری ماموران با موتور سوار در خیابان #ولیعصر پارک ساعی این ویدئو را مهدی از تهران فرستاده. دیروز نهم مرداد هم خبر درگیری نماینده #بیجار در مجلس با ماموران #پلیس راهور در فرودگاه در رسانه ها منتشر شد. چندی پیش هم درگیری ماموران پلیس راهور با یک ر