درسته مجاز نیستم ،ولی ایرانی که هستم این کارم تقدیم به مردم عزیز کشورم ایشاالله خبر نابودی داعش رو بشنویم✌ دانلود کامل این موزیک از کانال تلگرامی لینک در بیو امیرزورونی سپاه ایران داعش