دربی ۸۵ در کلن آلمانمعاون وزیر ورزش و جوانان: هماهنگی‌ لازم با آلمان و شهر کلن و وزارت خارجه و بازرگانی صدا و سیما برای پخش آن انجام شده@serfan_jahate_ettela