داعش مسئولیت حمله لاس وگاس را به عهده گرفت. ببینید تیراندازی که ۵۰ کشته به دنبال داشت چطور اتفاق افتاد.