. داریم رو دسش؟ بستنى نادر خیابون دانیال، کوروش . پ،ن: استورى هاى اهوازگردى ببینید… هر روز داستان هاى متفاوت . #اهوازگردى #اهواز #بستنى #هویج #ahvazgardi #ahvaz