خیار آفریقایی‌ که نوع پوست سبز آن سمی است اما نوع پوست زرد آن قابل‌ خورد است و طعمی شبیه‌ به انار داردصرفاجهت اطلاع:t.me/joinchat/AAAAADusqB4mRm3mvPXhng