. خوشبختی یک سفراست نه یک مقصد زیبا زندگی کنید و از حال لذت ببرید لحظه هاتون سرشار ازخوشی وشادمانی love شادی عشق دوستی خوشی شیراز دوستت دارم❤ سفر برگ پاییز بارون