خنده ی خورشید راهر صبح دانی چیست رمز ؟گوید از عمرت گذشتای بی خبر شامی دگر….صبح بخیر@[email protected]_jahate_ettela