خدای من خداییست که دست گیراست نه مچ گیر! دستم رامیگیرد همانطورکه هستم! بدون هیچ شرطی…..همین وبس!

عکس های پیشنهادی: