خبر فوری؛ یک قاضی فدرال در آمریکا سومین فرمان دونالد ترامپ درباره مهاجرت را فعلا متوقف کرد