خبرنگار بی‌بی‌سی الکس دانلوپ به باغ‌وحش رفته تا مراسم سالانه سرشماری حیوانات را گزارش کند. لمورها به سرش می‌ریزند و…