حرفهای مادر #اهورا، کودک ۳ ساله ای که بر اثر جراحات ناشی از ضرب و شتم، بیست وسه مهرماه درگذشت./فیلم کامل را در تلگرام شهروند ببینید