حراج ۵٠٪‏ نهایی پوشاک آقایان و خانم ها در مجموعه فرس